Bli frivillig sjöräddare

I Sverige finns ett stort beroende av frivilliga insatser för att sjöräddningen ska fungera och rädda människoliv. Många funderar på att ställa upp som frivilliga sjöräddare, men vet inte vad som krävs eller var de ska vända sig. Vad krävs för att kunna ingå i en jourbesättning? Först och främst krävs en passion för att hjälpa människor i nöd. Detsamma …

Sjöräddningssällskapet i Sverige

Syftet för organisationen är att ombesörja sjöräddning runt Sveriges kuster och även i insjöar. De bemannas av cirka 2100 frivilliga sjöräddare. Oavsett tid på dygnet har runt 30 av dessa jour, vilket innebär att de inom 15 minuter är beredda på att rycka ut. Sjöräddningssällskapet har ett avtal med Sjöfartsverket. Av alla organisationer som ingår i Sveriges organiserade sjöräddning så …

Kusträddningen i Sverige

Kusträddning, eller sjöräddning, handlar om att rädda människor som befinner sig i sjönöd eller olika typer av farliga situationer till havs. I varje enskilt land är det staten som ansvarar för att organisera sjösäkerheten. Vanligtvis är det flera olika aktörer som ansvarar för att ställa upp med fartyg och flyg för att kunna rädda människor längs kusterna och ute till …