Båt för kustbevakning

Therese Mattson – ny generaldirektör för kustbevakningen

Brandkåren släcker en eld
Vår viktigaste part i arbetet att ta hand om våra kuster, Kustbevakningen, har fått en ny generaldirektör. Therese Mattsson har mycket med sig på sin meritlista nu när hon tillträtt sin nya tjänst. Bland mycket annat har hon tidigare varit generaldirektör för tullverket. Utbildningsmässigt har hon en kandidatexamen inom juridik och hon har också en utbildning till polischef. Hon har arbetslivserfarenhet av arbete hos säkerhetspolisen, skatteverket och rikskriminalpolisen. Vid våra kuster krävs förmåga till samarbete mellan myndigheter och instanser i skarpa lägen. Therese Mattsson har erfarenhet av att jobba inom sektorn som utför “blåljusarbete”, alltså akuta arbeten som kräver omedelbara insatser – som räddningstjänst, brandkår eller akutsjukvård.

När Therese Mattsson nu börjar arbeta för Kustbevakningen, blir hon den som är ytterst ansvarig för miljöräddningen till sjöss. Bland annat betyder det att denna myndighet har beredskap dygnet runt, och använder sig av specialutrustade miljöskyddsfartyg. Syftet med detta arbete är att Kustbevakningen måste se till att när olja och andra farliga ämnen kommer ut i vattnet, ska skadorna bli så små som möjligt och naturen ska skyddas så mycket det bara går. Förmåga till nytänkande är viktigt för ett ekologiskt samhälle. precis som att en vätgasbil är en del av framtiden, behöver vi i kustarbetet hitta vägar för ett säkert och hållbart samhälle.

Det är viktigt för oss att alla pusselbitar som gäller våra kuster går att lägga ihop. Therese Mattsson har redan många bitar med sig tack vare tidigare uppdrag. Så har hon också en del kunskap om kusträddarna. Dessa pusselbitar är kanske några av de viktigaste för henne att ha. Våra arbeten går hand i hand med varandra, lappar över och kompletterar varandra.

Viktigt med kompetent generaldirektör

Flygplan vid kust
Kustbevakningen samarbetar med räddningstjänst, utför kontrollverksamhet och brottsbekämpning. Kustbevakare har i tull- och gränskontrollsammanhang breda befogenheter, som att borda, preja och stoppa fartyg. Kustbevakningen ska bevaka kusterna i syfte att förhindra och upptäcka brott, som smuggling. Myndigheten fanns redan för över 300 år sedan, men har till i dag vuxit ansenligt både i storlek och uppgifter. Innan 2015 har Kustbevakningen varit organiserad under Tullverket och Försvarsdepartementet, men i dag ligger det som en myndighet under Justitiedepartementet.

Kustbevakningen är alltså den civila statliga myndighet i vårt land som har ansvar för räddningstjänst och sjöövervakning till sjöss.Med alla dessa komplexa uppdrag är det verkligen viktigt med kompetens, och här verkar det som att Therese Mattsson har alla de rätta meriterna för att kunna axla detta viktiga uppdrag.

Therese Mattsson tillträdde som ny generaldirektör den första juni på kustbevakningen. Hon har en gedigen lista av meriter, både utbildnings- och erfarenhetsmässigt. De meriter hon har, kan säkert kustbevakningen dra stor nytta av eftersom hon har med sig mycket kunskaper och praktiskt utövat sådant, som kan bli aktuellt i hennes nuvarande uppdrag. Kustbevakningen har som sitt främsta syfte att arbeta med övervakning och räddningstjänst på sjön, men inom myndigheten finns många omfattande uppdrag såsom gränskontroll, sjöfartsskydd, olika samverkans- och utvecklingsprojekt bland mycket annat. Myndigheten har till sitt förfogande en arsenal av fartyg och flygplan.