Svenska kusträddningen

Svenska kusträddningen har funnits sedan 1854 och snart fanns två räddningsstationer upprättade i Skåne. Idag så finns det räddningsstationer utspridda över hela Sveriges kuster där ett stort antal båtar finns tillgängliga för räddningssituationer.

Svenska kusträddningen är ett samarbete mellan många organisationer och myndigheter som exempelvis sjöräddningssällskapet, polisen, kustbevakningen, sjöfartsverket och försvarsmakten. Det innebär att det finns 100-tals båtar och även många helikoptrar tillgängliga då det uppstår en situation till sjöss som kräver sjöräddning.

Kusträddningens uppdrag

Svenska kusträddningen utför olika former av uppdrag åt olika myndigheter och i samband med olyckor. Utöver att man hjälper personer i sjönöd så bidrar man också med hjälp i eftersökande efter försvunna personer, vid flygolyckor och fjällräddningar. Kusträddningen kan också delta i miljöarbeten som exempelvis sanering i samband med oljeläckage. Tack vare att det finns en stor tillgång till resurser då det inträffar en olycka till sjöss så kan kusträddningen hantera i stort sett alla uppkomna situationer.

För att kunna leda ett räddningsarbete så krävs det en stor kunskap, mod, styrka och ett bra ledarskap. Därför så har många räddningsledare genomgått en bra Ledarskapsutbildning som ger dessa en stor kunskap om hur man leder en räddningsstyrka på en olycksplats.

Kontakta kusträddningen

Om det uppstår en krissituation till sjöss så kontaktar du kusträddningen genom att ringa det vanliga larmnumret 112. Kontakter som inte kräver utryckning kan annars ske per telefon eller e-post.

På sjön så kan du använda komradio, VHF, för att anropa kusträddningen. VHF-kanal 16 är en kanal som lyssnas av längs med hela Sveriges kust och från de större insjöarna. Du kan också anropa kusträddningen genom DSC på nr 002653000. Det finns två speciella SAR-kanaler där du kan lyssna av pågående räddningsuppdrag, 67 eller 74. Du kan också följa pågående sjöräddningsinsatser på sjöräddningssällskapets hemsida.

Om du ser en båt i sjönöd så bör du dels direkt hjälpa till på platsen men också ringa 112, om du ser att personerna på platsen inte kan hantera situationen.

Kusträddningen övriga uppdrag

Kusträddningens resurser används ofta i många olika situationer som exempelvis vid fjällräddning. Då kan kusträddningens helikoptrar söka igen stora områden, även med infraröd värme, efter försvunna personer. De kan också utföra räddningsuppdrag i fjällen. I samband med att man eftersöker försvunna personer, ofta i närheten av vatten, så kan kusträddningen också bistå med hjälp att leta från både vatten men också från luften.

Flygplansolyckor sker ibland i svårtillgängliga områden och ibland till sjöss. Även i dessa situationer så finns kan kusträddningen hjälpa till med räddningsarbetet och eftersökningar.

Att bli en kusträddare

Det finns många sätt att bli en kusträddare på. Dels finns det frivilligorganisationer som deltar i kusträddningens arbete och dels så kan du som militär stationeras på en förläggning som också deltar i kusträddningens arbete. Polisens båtar och helikoptrar kan också delta i sjöräddning precis som kustbevakningen, vilket är yrken som just nu söker folk.