Sjöräddningssällskapet i Sverige

Syftet för organisationen är att ombesörja sjöräddning runt Sveriges kuster och även i insjöar. De bemannas av cirka 2100 frivilliga sjöräddare. Oavsett tid på dygnet har runt 30 av dessa jour, vilket innebär att de inom 15 minuter är beredda på att rycka ut. Sjöräddningssällskapet har ett avtal med Sjöfartsverket. Av alla organisationer som ingår i Sveriges organiserade sjöräddning så står Sjöräddningssällskapet för överlägset flest utryckningar. I omkring 70% av alla insatser finns det åtminstone någon form av medverkan från Sjöräddningssällskapet.

Vilka är organisationens ändamål?

Det övergripande ändamålet är att rädda liv till sjöss. Vad många svenskar inte känner till är att Sverige rent historiskt hade ett dåligt rykte inom sjöräddning. Många sjömän förolyckades längs de svenska kusterna och under sent 1800-tal var Sverige något av ett internationellt skräckexempel. De långa kuststräckorna kombinerat med dålig organisation gjorde att situationen var ohållbar. Sjöräddningssällskapet grundades år 1907, eftersom det fanns ett stort behov av mer kapacitet att utföra räddningsinsatser till sjöss.

I övrigt arbetar Sjöräddningssällskapet också för att främja intresset för sjöräddning och föreslå olika åtgärder för att effektivisera och utveckla arbetet. Huvudkontoret för Sjöräddningssällskapet ligger i Göteborg. De har även ett kontor på Dalarö som ligger söder om Stockholm.

Flotta och räddningsstationer

Totalt har Sjöräddningssällskapet tillgång till över 190 fartyg eller räddningsfarkoster. Bland annat ingår isklassade livräddningskryssare som möjliggör sjöräddning under svåra isförhållanden. Nästan alla deras fartyg har blivit modifierade för att bättre kunna fungera för sjöräddning och kallas därför räddningskryssare, räddningsfartyg eller räddningsbåtar beroende på storlek. De har också rescuerunners  som är en slags modifierade vattenskotrar. De är perfekta för att undsätta människor på grunt vatten där större farkoster får problem. Samma gäller där det finns klippor och rev som hindrar båtar att komma fram.

Antalet räddningsstationer är 68 till antalet och de är jämt fördelade runt Sveriges kuster. Tanken är att det alltid ska finnas en räddningsstation relativt nära en eventuell olycksplats. Därför har man också placerat några räddningsstationer runt de stora insjöarna Mälaren, Vättern, Vänern, Hjälmaren och Helgasjön. En sjöräddningsstation är en plats där räddningsfarkoster finns och där man förvarar räddningsutrustning. I Sverige drivs de av Sjöräddningssällskapet som i huvudsak är finansierat av donationer. Ibland skänker privatpersoner eller företag fartyg till Sjöräddningssällskapet som de sedan anpassar för sjöräddning och placerar i en lämplig sjöräddningsstation.