Kusträddningens syfte

Den här artikeln är avsedd för dig som vill veta vad kusträddningen är för typ av organisation och dess syfte. Med hjälp av ett antal frågeställningar får du veta mer om ämnet i allmänhet. Klicka in på minutkliniken.se för att få information om vård som kan vara nödvändig i samband med själva räddningsinsatsen och under en tid efteråt.

Vad är kusträddningen?

Enligt sköts delar av kusträddningen av den statliga myndigheten Kustbevakningen. Det finns 26 stycken lokalområden där kusträddning bedrivs, detta inkluderar flygplatser avsedda för ändamålet. För själva sjöräddningen står Sjöfartsverket. Detta innebär att myndigheten ansvarar för efterforskning och räddning av människor som antas vara i sjönöd. Vem som helst oavsett nationalitet har rätt att bli räddad av Sjöfartsverket. Visar det sig att personen i fråga är misstänkt för brott beslutar åklagare om häktning (under förutsättning att gärningsmannen inte är livshotande skadad och behöver professionell vård).

Skulle Sjöfartsverket neka någon att bli upplockad av dess räddningsbåtar bryter myndigheten mot såväl svensk som europeisk lag. Ser man som privatperson någon som befinner sig i sjönöd ska man omedelbart ringa 112 och försöka hjälpa till efter bästa förmåga.

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som grundades för över 100 år sedan. Deras syfte är att komma till undsättning. Organisationen har drygt 2300 volontärer som är beredda att rycka in när plikten kallar. De har 71 räddningsstationer och 260 livräddningsbåtar utplacerade över hela Sverige, vid såväl kusten som vid stora insjöar. Eftersom organisationen är helt ideell förlitar den sig på bidrag av pengar, utrustning och båtar. Inget bidrag är för litet eller för stort.

Eftersom varken Kustbevakningen, Sjöfartsverket eller Sjöräddningssällskapet kan bevaka mindre sjöar, åar och övriga vattendrag måste man vid sjönöd ringa 112, och som nämnt hjälpa till efter bästa förmåga.

Vad kan jag själv göra för att underlätta för kusträddningen?

Äger du egen båt eller exempelvis vattenskoter gäller det att du har relevanta förarintyg. Nolltolerans mot alkohol gäller även till sjöss eftersom att det finns en lag om sjöfylleri. Föraren ska alltid vara nykter i syfte att framföra fordonet säkert. Det kan också vara en mycket god investering att bära flytvästar samt att ha brandsläckare och livboj till hands på båten. Det gäller att förbereda sig för det värsta och hoppas på få tillbud. Har du minderåriga barn ska du självklart lära dem sjövett och vikten av att bära flytväst. Föregå gärna med gott exempel!

Ha en mobiltelefon och ficklampa ombord. Nödraketer kan vara lämpliga, men måste användas med försiktighet. Ha koll på vädret och dess omslag. Vind och vågor kan vara snabbt omväxlande och i värsta fall förrädiska. Det är alltid bäst att vända hemåt vid vädervarning såsom stormbyar. Frakta inte miljöfarliga produkter löst på båten eftersom dessa kan hamna överbord och sedermera skada djur och natur.

Med vett, etikett och sunt förnuft klarar man sig bra! Skänk också en slant till Sjöräddningssällskapet om du gillar organisationen och dess arbete för att rädda dig och dina medmänniskor vid behov.