Kusträddare på båt

Kusträddarnas redskap och hjälpmedel

Som kusträddare står man inför många olika slags räddningsuppdrag. Kort sagt kan man säga att den enda dagen är aldrig lik den andra och det ställer höga krav på personalen och på utrustningen. Jobbar man som kusträddare ska man klara av både den ena och den andra situationen, och för att detta arbete ska gå så smärtfritt som möjligt finns det flera verktyg och hjälpmedel räddningspersonalen kan använda sig av. Till den vanliga utrustningen hör bland annat defibrillatorer som används vid hjärtstopp, livbojar och andra flythjälpmedel. Eftersom kusträddare ska jobba ute till havs en stor del av tiden och klara av tuffa väderförhållanden används dessutom speciella dräkter som varken släpper in kyla eller väta. De här dräkterna hjälper kusträddarna arbeta en längre tid före de behöver en paus och det är speciellt viktigt vid mer krävande aktioner.

Snabba båtar är avgörande

Flythjälpmedel på en brygga
Kusträddare behöver snabba båtar för att de så fort som möjligt ska kunna ta sig till olycksplatsen. När något har hänt kan skillnaden mellan liv och död vara några sekunder, och därför behöver räddningspersonalen snabbt kunna vara på plats. Många av de båtar som används idag går på dieselmotorer som blivit optimerade ungefär på samma sätt som man gör med en bil vid en dieseltrim. På det här sättet drar båten mindre bensin utan att tappa i prestanda eller hastighet, något som är vitalt för att kusträddare ska kunna göra sitt viktiga jobb.

Dagens största problem vid räddningsaktioner

Förr var de största problemen vid räddningsaktioner att kusträddarna inte hade de hjälpmedel som behövdes för att räddningsuppdrag skulle kunna genomföras smidigt. Idag är det något helt annat som gör räddningsarbeten svåra. Det är att människor förhindrar räddningsaktioner genom att blockera utryckningsvägar. Det finns också personer som tycker det är viktigare att fånga en olycka på film eller bild än att låta personalen som jobbar ha fritt utrymme. Är man i närheten av en olycksplats behöver man alltid komma ihåg att det handlar om människoliv, inte om underhållning.