Den svenska kustbevakningen

Kustbevakningen har som uppgift att övervaka och kontrollera all sjötrafik och allt fiske i svenska vatten, närmare bestämt längs landets kuster och i Vänern och Mälaren. I deras uppdrag ingår dock inte bara att bevaka och tillrättavisa, utan också att värna om miljön, och att hjälpa människor som befinner sig till havs.

Kustbevakningen är en myndighet, och som sådan lyder den under de beslut som fattas av riksdagen kring dess verksamhet. Detta gäller dock endast de mer övergripande målen och uppdragen som myndigheten har – styrningen på detaljnivå står regeringen för.

Kustbevakningen är sedan 2016 organiserad på så sätt att den styrs på nationell nivå med hjälp av sex olika avdelningar: Metodutvecklingsavdelningen, Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen, Operativa avdelningen, IT-avdelningen, Personal- och ekonomiavdelningen samt Verksledningsstaben. Sammanlagt har kustbevakningen drygt 800 anställda i hela landet. För de av dessa anställda som tillbringar större delen av sin arbetstid ombord på en båt är det viktigt att ha ett bekvämt hem att återvända till vid dagens slut, med en varm och mysig soffa där de kan vila ut efter att ha vistats på kyliga vatten flera timmar. Om det är viktigt för dig också, ska du gå in på Fyndab.com, där du bland annat hittar ett brett sortiment av soffor och andra möbler.

Några av de båtar – eller fartyg – som kustbevakningens personal använder i sitt arbete, och således tillbringar så mycket tid på, är 21 övervakningsfartyg, 9 miljöskyddsfartyg, 5 kombinationsfartyg och 3 svävare. Dessa är dock endast de fartyg vars längd överstiger 15 meter – kustbevakningen har utöver det runt hundra mindre båtar, som används för övervakning och för att ta sig till andra båtar.