Bli frivillig sjöräddare

I Sverige finns ett stort beroende av frivilliga insatser för att sjöräddningen ska fungera och rädda människoliv. Många funderar på att ställa upp som frivilliga sjöräddare, men vet inte vad som krävs eller var de ska vända sig.

Vad krävs för att kunna ingå i en jourbesättning?

Först och främst krävs en passion för att hjälpa människor i nöd. Detsamma kan sägas om de flesta typer av frivilligt hjälparbete både i Sverige och utomlands. Skillnaden för sjöräddning är att du också måste ha ett genuint intresse för att vara till sjöss. En stor andel av alla sjöräddare är själva sjömän, fiskare eller andra yrken där de spenderar mycket tid i båtar eller i sitt yrkesliv tidigare gjort detta.

Ett annat krav är att man måste kunna vara i räddningsbåten inom 15 minuter efter att larmet gått. I nödsituationer är förstås tiden en kritisk faktor. Därför måste man rent geografiskt bo på ett sätt som tillåter att man kan vara frivillig sjöräddare. Bor man i en stad inåt landet är det till exempel omöjligt att uppfylla detta krav.

För att vara frivillig sjöräddare ställs också fysiska krav. Du måste ha normal kondition och vara fullt frisk. Man ska också kunna simma minst 200 meter utan att använda någon form av flythjälpmedel. Du kan göra en ansökan om att bli frivillig sjöräddare  direkt på nätet.

Tidigare erfarenhet inom områden som räddningstjänst, radio, sjukvård, navigering, administration, båtunderhåll och dylikt kan vara väldigt värdefullt för sjöräddning. Lägg dock märke till att frivilliga sjöräddare på lokal nivå får tillgång till viss utbildning och att Sverige har en Sjösäkerhetsskola och en Sjöräddningsskola som samarbetar med de lokala organisationerna. Utbildning tillsammans med praktisk erfarenhet är grunden till att sjöräddare kan utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt.