27 sjömän räddade från sjunkande fartyg

År 2003 inträffade en fartygskollision utanför Bornholm mellan ett kinesiskt handelsfartyg och ett containerfartyg registrerat på Cypern. Det kinesiska handelsfartyget började snabbt ta in vatten. Ganska snart började fartyget få en kraftig slagsida. Tur i oturen var att olycksplatsen låg nära både den skånska sydkusten och Danmark. Både Sverige och Danmark skickade räddningspersonal med helikoptrar. Dessutom fanns det flera fiskebåtar i närheten. Enligt Aftonbladet  fanns det från början farhågor om att det kinesiska fartyget på 70 000 bruttoregisterton var lastat med olja. Resultatet kunde blivit en enorm miljökatastrof. Lyckligtvis upptäckte man att fartyget var lastat med gödningsmedel och inte olja.

Alla besättningsmän räddade

Fartyget var utrustat med livflottar och besättningsmännen räddade sig med hjälp av dessa. De plockades sedan upp och fördes i land på Bornholm. Att rädda själva handelsfartyget var dock omöjligt. Tanken var att försöka bogsera det sjunkande skeppet in mot grundare vatten för att åtminstone kunna rädda lasten, men tiden var för knapp och fartyget gick till botten på omkring 65 meters djup.